Trimmer'n

Om Os


Trimmer'n er et træningscenter på Nordsjællands Hospital - Hillerød, som drives af foreningen Trimmer’n, der blev stiftet i april 1992. Alle hospitalets ansatte og andre med arbejdsmæssig tilknytning til hospitalet kan få medlemskab og træne i centeret.
Betingelserne for medlemskab er defineret i vedtægter.ne.

Trimmer'ns bestyrelse står for den daglige drift.
Medlemskontingentet går til kontinuerlig opdatering og vedligeholdelse af lokaler, maskiner og andet udstyr, afgifter til træningskoncepter, uddannelse af instruktører, hovedrengøring mv.
Træningslokalerne, der er beliggende i bygning 08 om hjørnet ved uniformsbutikken, er stillet til rådighed af hospitalsdirektionen, hvilket bidrager til at holde omkostningerne nede.


Træningsudstyret i Trimmer'n er fra TECHNOGYM og omfatter maskiner til styrketræning og konditionstræning.
Desuden er der et vægttræningsrum samt en lille lounge med wellness-udstyr i form af 2 massagestole.
Der er fri kaffeautomat med forskellige varme drikke og vand fra en vandkøler.

Der er mulighed for at få introduktion til maskinerne og få lagt et personligt træningsprogram ved at sende en forespørgsel pr. mail til maskininstruktørerne.
Træning på hold: Der er flere hold – hvilke og hvornår - ses under fanebladet "Hold", hvor også tilmelding foregår.

Udover træningsfællesskab med kollegaer tilbyder Trimmer'n også deltagelse i arrangementer som foredrag og events, den årlige Generalforsamling samt medlemsfester i forbindelse med Trimmer'ns mærkedage.

 

Ind- og udmeldelse


Indmeldelse og udmeldelse sker ved personligt fremmøde i Trimmer'ns kontortid:
Hver tirsdag fra kl.15.30 til 16.30 - første tirsdag i måneden dog kl.14-15.

 

Der er fri adgang til træningscenteret hele døgnet via et personligt elektronisk adgangskort.

Kontingentet er 75 kr. pr. måned.

 

Indmeldelse:
Fastansatte udfylder en indmeldelsesblanket og betaler 50 kr. i depositum for adgangskortet. Tjenestenummer skal oplyses på indmeldelsesblanketten. Kontingentet betales via løntræk.

Ansatte i en funktion med tilknytning til NOH udfylder en indmeldelsesblanket og betaler 3 måneders kontingent forud – i alt 225 kr. sammen med 50 kr. i depositum for adgangskortet - i alt 275 kr.
Kontingentet vil herefter blive opkrævet kvartalsvis via giro, som kan betales via netbank/BS.

 

OBS Alt betaling i forbindelse med ind- og udmeldelse sker via MobilePay.

 

Udmeldelse:
Udmeldelsesblanket udfyldes og adgangskort afleveres. Depositum for adgangskort tilbagebetales via MobilePay omkring d. 1. i nærmeste måned efter udmeldelsen.
 

Hvis det er helt umuligt at møde op i kontortiden, kan kasserer Ole Michael Hyrd-Hansen, kontaktes pr. mail mhp. en anden løsning.

 

Copyright © 2008-2024 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748