Trimmer'n

Om Os


Trimmer'n er et træningscenter på Nordsjællands Hospital - Hillerød, som drives af foreningen Trimmer’n, der blev stiftet i april 1992. Alle hospitalets ansatte og andre med arbejdsmæssig tilknytning til hospitalet kan få medlemskab og træne i centeret.
Betingelserne for medlemskab er defineret i vores vedtægter.

Trimmer'ns bestyrelse står for den daglige drift.
Medlemskontingentet går til kontinuerlig opdatering og vedligeholdelse af lokaler, maskiner og andet udstyr, afgifter til træningskoncepter, uddannelse af instruktører mv.
Træningslokalerne, der er beliggende i bygning 08 om hjørnet ved uniformsbutikken, er stillet til rådighed af hospitalsdirektionen, hvilket bidrager til at holde omkostningerne nede.
Vi kan derfor tilbyde medlemsskab for kun 75 kr om måneden.

Trænings-udstyret i Trimmer'n er fra TECHNOGYM og omfatter maskiner til styrketræning og konditionstræning.
Desuden er der et vægttræningsrum samt en lille lounge med wellness-udstyr i form af 2 massagestole.
Der er fri kaffeautomat med forskellige varme drikke og vand fra vandkøler.

Der er mulighed for at få introduktion til maskinerne og få lagt et personligt træningsprogram.
Der er diverse holdtræning – hvilke og hvornår - ses under fanebladet Hold her på siden, hvor også tilmeldingen foregår.
Der er fri adgang til træningscenteret hele døgnet via et personligt elektronisk adgangskort, når blot man overholder Trimmer'ns ordensregler.

Udover træningsfællesskab med kollegaer tilbyder Trimmer'n også deltagelse i arrangementer som foredrag og events, den årlige Generalforsamling samt medlemsfester i forbindelse med Trimmer'ns mærkedage.

 

 

Ind- og udmeldelse


Såvel indmeldelse som udmeldelse sker ved personligt fremmøde i Trimmerns kontortid hver tirsdag fra kl. 15.30 til 16.30 -  første tirsdag i måneden dog kl. 14-15.

Ved indmeldelse udfyldes en indmeldelsesblanket og der udleveres et personligt elektronisk adgangskort til Trimmeren.
Fastansatte skal ved indmeldelse betale 50 kr i depositum for det elektroniske adgangskort. Herefter vil kontingentet på 75 kr blive trukket over lønnen hver måned.
Timelønnede skal ved indmeldelse ligeledes betale 50 kr i depositum for adgangskortet, men derudover også forudbetale 3 måneders kontingent – 225 kr, da direkte løntræk ikke er muligt for timelønnede. Kontingentet vil herefter blive opkrævet kvartalsvis via giro, som kan betales via netbank eller betalingsservice.

Der er som udgangspunkt 3 måneders bindende medlemsskab.

Bemærk: Betaling af depositum mv. i forbindelse med indmeldelse kan kun ske med kontanter eller via MobilePay.

Ved udmeldelse udfyldes en udmeldelsesblanket og depositum for adgangskortet tilbagebetales i forbindelse med afleveringen af kortet.
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel.
Hvis det er helt umuligt at møde op i kontortiden for udmeldelse, kan Kasserer Ole Hyrd Hansen kontaktes pr. mail mhp en anden løsning. Manglende personligt fremmøde vil som udgangspunkt betyde, at depositum for medlemskortet ikke kan tilbagebetales.

 

Copyright © 2008-2023 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748