Trimmer'n

Ind- og udmeldelse


Indmeldelse og udmeldelse sker ved personligt fremmøde i Trimmer'ns kontortid:
Hver tirsdag fra kl.15.30 til 16.30 - første tirsdag i måneden dog kl.14-15.

 

Der er fri adgang til træningscenteret hele døgnet via et personligt elektronisk adgangskort.

Kontingentet er 75 kr. pr. måned.

 

Indmeldelse:
Fastansatte udfylder en indmeldelsesblanket og betaler 50 kr. i depositum for adgangskortet. Tjenestenummer skal oplyses på indmeldelsesblanketten. Kontingentet betales via løntræk.

Ansatte i en funktion med tilknytning til NOH udfylder en indmeldelsesblanket og betaler 3 måneders kontingent forud – i alt 225 kr. sammen med 50 kr. i depositum for adgangskortet - i alt 275 kr.
Kontingentet vil herefter blive opkrævet kvartalsvis via giro, som kan betales via netbank/BS.

 

OBS Alt betaling i forbindelse med ind- og udmeldelse sker via MobilePay.

 

Udmeldelse:
Udmeldelsesblanket udfyldes og adgangskort afleveres. Depositum for adgangskort tilbagebetales via MobilePay omkring d. 1. i nærmeste måned efter udmeldelsen.
 

Hvis det er helt umuligt at møde op i kontortiden, kan kasserer Ole Michael Hyrd-Hansen, kontaktes pr. mail mhp. en anden løsning.

 

Copyright © 2008-2024 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748