Trimmer'n

Ind- og udmeldelse


Såvel indmeldelse som udmeldelse sker ved personligt fremmøde i Trimmerns kontortid hver tirsdag fra kl. 15.30 til 16.30 -  første tirsdag i måneden dog kl. 14-15.

Ved indmeldelse udfyldes en indmeldelsesblanket og der udleveres et personligt elektronisk adgangskort til Trimmeren.
Fastansatte skal ved indmeldelse betale 50 kr i depositum for det elektroniske adgangskort. Herefter vil kontingentet på 75 kr blive trukket over lønnen hver måned.
Timelønnede skal ved indmeldelse ligeledes betale 50 kr i depositum for adgangskortet, men derudover også forudbetale 3 måneders kontingent – 225 kr, da direkte løntræk ikke er muligt for timelønnede. Kontingentet vil herefter blive opkrævet kvartalsvis via giro, som kan betales via netbank eller betalingsservice.

Der er som udgangspunkt 3 måneders bindende medlemsskab.

Bemærk: Betaling af depositum mv. i forbindelse med indmeldelse kan kun ske med kontanter eller via MobilePay.

Ved udmeldelse udfyldes en udmeldelsesblanket og depositum for adgangskortet tilbagebetales i forbindelse med afleveringen af kortet.
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel.
Hvis det er helt umuligt at møde op i kontortiden for udmeldelse, kan Kasserer Ole Hyrd Hansen kontaktes pr. mail mhp en anden løsning. Manglende personligt fremmøde vil som udgangspunkt betyde, at depositum for medlemskortet ikke kan tilbagebetales.

 

Copyright © 2008-2023 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748