Trimmer'n

Ind- og udmeldelse


Indmeldelse og udmeldelse: Kun ved personligt fremmøde i Trimmer'ns kontortid hver tirsdag fra kl. 15.30 til 16.30 - første tirsdag i måneden dog kl. 14-15.

Der er 3 måneders bindende medlemsskab. Der er fri adgang til træningscenteret hele døgnet via et personligt elektronisk adgangskort, når blot man overholder Trimmer'ns ordensregler.

Indmeldelse: Du skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket, hvorefter du får udleveret et personligt, elektronisk adgangskort til Trimmer'n. Dit elektroniske adgangskort er straks aktivt.
Fastansatte: Skal betale 50 kr i depositum for det elektroniske adgangskort. Herefter vil kontingentet på 75 kr blive trukket over lønnen hver måned.
Timelønnede:  Skal betale 50 kr i depositum for det elektroniske adgangskort, og skal derudover forudbetale 3 måneders kontingent dvs.225 kr, da direkte løntræk ikke er muligt for timelønnede. Kontingentet vil herefter blive opkrævet kvartalsvis via giro, som kan betales via netbank eller betalingsservice.

Udmeldelse: Du skal  udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Depositum for dit adgangskort tilbagebetales, når du afleverer kortet. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel.
Hvis det er helt umuligt at møde op i kontortiden for udmeldelse, kan kasserer, Ole Michael Hyrd-Hansen, kontaktes pr. mail mhp. en anden løsning. Manglende personligt fremmøde vil betyde, at depositum for medlemskortet ikke tilbagebetales.

Copyright © 2008-2023 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748