Trimmer'n

Informationer

 • konstituering af bestyrelsen

  1. Konstituering af bestyrelsen: på bestyrelsesmødet den 28-4-19

   Kasserer(valgt): Ole

   Formand: Tine

   Næstformand: Sussanne

   Referent: Lise

  Generalforsamling 8.4.2019

  Referat Generalforsamling mandag 8 april 2019

  Sted: Auditoriet kl. 16.00

  Der uddeles dagsorden, stemmesedler, årsregnskab for 2018 samt budget for 2019.

  1. Valg af dirigent

          Niels-Jørgen Andersen vælges.

            a. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lovlig varslet og 

                 indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 

            b. Dirigenten har rettelse til punktet i dagordnen ”valg af

                suppleanter” til bestyrelsen, hvor der i stedet for 1 år skal stå 2 år.

   

  1. Valg af stemmetællere

  Ejgil Nordkvist og Sten Møller vælges

       

  1. Årsberetning ved næstformand Susanne Hattel

   

  Trimmern´s næstformand fremlagde årsberetningen på bestyrelsens vegne og præsenterede indledningsvist Trimmern´s bestyrelse og instruktørteam.

   

  Bestyrelsen:
  Formand: Claudia. Medlem af bestyrelsen siden 2008. Formand siden sidste års generalforsamling, hvor den tidligere formand Vibse gik af. Claudia kan desværre ikke fortsætte som formand eller i bestyrelsen, da hun har fået nyt arbejde et andet sted end hospitalet.
  Næstformand: Sussanne - har været en del af bestyrelsen siden 2013 og næstformand i bestyrelsen siden sidste år.
  Kasserer: Ole – har været med fra Trimmerens begyndelse og været vores kasserer i 26 år.
  Øvrig bestyrelsesmedlemmer: Pernille – bestyrelsesmedlem i gennem ca. 20 år. Pernille er derudover vores p.t eneste maskininstruktør. Grete – bestyrelsesmedlem gennem 16 år.
  Ulla – bestyrelsesmedlem siden 2014. Stig - bestyrelsesmedlem siden 2016.
  Tine – blev valgt ind i bestyrelsen i 2018. Tine er også bodypump instruktør.
  Lise er det nyeste medlem af bestyrelsen – blev hvervet efter generalforsamlingen sidste år, hvor bestyrelsen fik mandat til selv at finde et medlem til den ledige plads, der ikke var nogen som ønskede at stille op til blandt de fremmødte ved sidste års generalforsamling.

  Næstformanden opridsede, at der gennem de sidste 4 år har været en del udskiftning i bestyrelsen – af medlemmer, der har været med i en længere årrække – herunder vores tidligere formand Vibse, som brugte rigtig meget tid i Trimmeren. Det har selvfølgelig været et mærkbart tab – som har betydet, at bestyrelsen har arbejdet med at få tilrettelagt nye arbejdsgange og lave ny opgavefordeling i bestyrelsen, så alle bestyrelsesmedlemmer har et klart defineret ansvarsområde. Trimmer´n består således, trods tidligere ildsjæles fratræden. Næstformanden benyttede dog lejligheden til at minde medlemmerne om, at det ikke er en selvfølge, at der er en Trimmer og at alle medlemmer har et medansvar for, at vi kan nedsætte en bestyrelse ved at stille op til de ledige poster, der måtte være eller ved at stille op og udfordre til bestyrelsesposterne.

   

  Herefter fulgte en Præsentation af Trimmerens instruktører:

  Body pump: Tine og Saule
  Spinning: Niels-Jørgen og Peter
  Boksetræning: Sulayman
  GST: Filip
  Maskininstruktør: Pernille
  Steen Møller: Trimmerens alt mulig mand

   

   

  Den fortsatte beretning blev inddelt i hovedoverskrifter:

   

  1: Justeringer af hjemmesiden, som lige var gået i luften før generalforsamlingen sidste år. Vi har fået skrevet tekst under de forskellige faneblade – specielt fanebladet ”Om os” hvor vi beskriver hvad Trimmer’n er og vi kan tilbyde. Der er også skrevet tekst om ind og udmeldelse, og vores ordensregler og vedtægter findes også under fanebladet ”Om os”.

  2: Ved sidste års generalforsamling var vi i fuld gang med Trimmerens nye loungerum med massagestole. Det er der gået en del tid med at få færdigt med alle de småting, der skulle købes og sættes op. Det sidste, der er blevet lavet, er de sorte silhuetter, der dekorerer væggene.

  Vi anser som sådan rummet som værende færdigt. Men skulle der sidde en ”indretningsarkitekt” iblandt medlemmerne – er vi åbne for nye ideer til, hvordan rummet kan blive mere hyggeligt.

  3: Rekruttering af nye medlemmer: Vores medlemstal har gennem de seneste år ligger stabilt på plus, minus 750 medlemmer – og det skulle det gerne blive ved med. Så for at gøre opmærksom på os selv har vi fået lavet nogle plakater med fotos fra Trimmeren og med teksten Træningscenteret Trimmer´n – et godt personaletilbud (henvisning til hjemmesiden) - de er opsat på opslagstavler ved begge kantiner og ved den store mødesal.
  Derudover har vi lavet en folder – hvor vi gør opmærksom på os selv – til nyansat personale. Folderne bliver lagt frem i forbindelse med den fælles introduktion, som bliver afholdt for alle nyansatte på hospitalet - hver måned. Men folderen er i øvrigt altid at finde uden for det store Møderum.

  4: Rengøring: Det har vi brugt en del tid på at få styr på det forgangne år – for rengøringen i Trimmeren har ikke været tilfredsstillende gennem lang tid – det er vi helt klar over.
  Det er sådan, at Trimmeren af Hospitals-direktionen får betalt 1 time og 3 kvarters rengøring på alle hverdage. De timer er der lavet en plan for, hvordan skal bruges – det er bl.a. daglig rengøring af bad og toiletter – inkl. afkalkning af baderum 1 gang om ugen samt rengøring af alle øvrige rum 1 gang om ugen.
  I en del år tilkøbte vi selv ekstra rengøring fra FM-afdelingen. Men problemet var og er, at vi ikke i fuldt omfang får hverken den betalte ”standard rengøring”, eller den rengøring vi betaler ekstra for. Som konsekvens heraf droppede vi aftalen med FM om ekstra rengøring (da vi ikke ville betale 50.000 kr. for en service, vi alligevel ikke fik). Derfor har vi gennem det sidste år – kun fået ”standardrengøringen” (rengøringen betalt af Direktionen), hvilket burde være tilstrækkeligt, hvis ellers rengøringen blev udført, som den skulle. Men det har knebet gevaldigt.
  Som konsekvens af den mangelfulde rengøring har bestyrelsen besluttet at hyre et privat rengøringsfirma til hovedrengøring af hele Trimmeren 2 gange om året – her vil alt blive rengjort (gulve, vægge, paneler, maskiner, spejle osv.). Hovedrengøringen kræver, at Trimmren lukker fra kl.7-16, mens rengøringen står på. Første hovedrengøring blev udført d. 8/4.

  Derudover vil vi gennem en form for ”rengørings- dokumentationsskema” - i stil med det man ser i lufthavnen og forlystelsesparker - prøve at få strammet op på den daglige rengøring i Trimmeren ved at den der gør rent, kvitterer på rengøringsskemaet.
  Vi håber, at vi med de her tiltag kan få en fremadrettet acceptabel rengøringsstandard i Trimmeren.
   
  5: Projekter der berører Trimmeren:
  Bestyrelsen blev i oktober indkaldt til et møde med hospitals-direktionen:
  Mødet handlede om, visionen for det nye Hospital NOH - herunder 1 af 4 spor, som omhandler det ”fysisk aktivt hospital”, som relaterer sig til både patienter, pårørende og ansatte. I forbindelse med fysisk aktivitet til de ansatte, vil der blive set på mulighederne for træning på hospitalet. Det overvejes også at afprøve træning i arbejdstiden som et projekt, hvor Trimmerens lokaler måske kan komme i spil.
  Bestyrelsen ser i den forbindelse en klar mulighed for at profilere Trimmeren med henblik på at få en fysisk plads på det nye hospital.

  Bestyrelsen har efter henvendelse fra en forskningsgruppe på NOH givet tilladelse til at gruppen kan bruge Trimmeren. Projektet hedder FitMum og undersøger effekter af træning til gravide kvinder. Projektet vil i første omgang foregå fredage kl. 9-10 og absolut primært ske i spinningrummet og gymnastiksalen. Trimmeren modtager betaling for at låne lokalerne ud. Projektet er planlagt til at vare frem til sommeren 2020.

  6: Indkøb/lokaler. Vi har ikke indkøbt nogle maskiner eller andre store ting i indeværende år. Men der vil nok blive nogle udskiftninger i år. Vi har bl.a. talt om indkøb af nyt løbebånd og ny cykel, som erstatning for det ældste løbebånd og cykel. Senere i april har Ole og Pernille aftalt et besøg hos firmaet Pedan, hvor vi køber maskiner. Her vil de se på hvilke muligheder der kunne være.
  Medlemmerne er velkomne til at komme med input.

  Vi har haft problemer med vedvarende fugtskader i flere af vores træningsrum - med grimme skjolder som krævede konstant maling af vægge, men det skulle der gerne være styr på nu med en løsning, hvor der er opsat plader henover de ramte områder, som stadig sikrer luftcirkulation bagved pladen. Pladen vil blive dekoreret med sorte silhuetter i stil med dem, der er i de andre rum, så det vil forhåbentligt som sideeffekt give et løft til rummet.

  Vi har haft nogle udfordringer med vores musikanlæg med tilhørende Spotifykonto, fordi der er er nogle, der ændrer indstillinger på anlægget eller på anden måde ”piller” ved det, ved at logge af og i stedet logge på egen Spotifykonto med den konsekvens, at systemet lukker ned. Et opslag om kun at bruge musiksystemet, som tiltænkt har ikke hjulpet – så som konsekvens heraf er tastaturet blevet låst, så man ikke kan ændre indstillinger, logge af osv.

  7: Brand: Sidste sommer havde vi brand i kælderen lige uden for Trimmeren. Heldigvis blev vores lokaler ikke berørt af branden, udover at vi ikke kunne benytte vores primære indgang til Trimmeren i flere måneder. Heldigvis kunne ”bagtrappen” benyttes.

  Trimmeren havde dog et mindre depotrum – kaldet ”Tremmevæggen” – lige der hvor røgskaderne var værst. ”Tremmevæggen” var vores opbevaringssted for primært ”aflagt” og sjælden brugt træningsudstyr og andre ting og sager.
  Det hele er gået tabt – vi vurderede, at det kunne ikke svare sig at genanskaffe træningsudstyr, der alligevel ikke blev brugt.

  Derudover havde vi hele vores Papirarkiv vedr. Trimmeren fra før vi blev digitaliseret. Hele dette Papirarkiv gik desværre også op i røg, hvilket heldigvis ikke er nogen katastrofe, men vi har selvfølgelig mistet muligheden for at gå tilbage til Trimmerens ”historie”.

  Endelig havde vi også Steens/Trimmerens Værktøjsvogn stående i tremmevæggen.
  Værktøjsvognen burde ikke være gået tabt – men det gjorde den fordi, den simpelthen forsvandt!!!! Så den har vi fået erstattet af forsikringen, så Steen igen kan fikse vores ting.

          Spørgsmål/kommentarer efter årsberetningen

  1. Der påmindes om ordensregler for påklædning og fodtøj i forbindelse med træning i trimmer´n.   
  2. Der spørges ind til muligheden for oprettelse af Yoga hold. Svar: Hvis nogen kender en ansat der er yogainstruktør opfordres de til at melde sig.
  1. Regnskab og Budget ved Kassereren.

           Regnskab og budget godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

   

  1. Kontingent.

            Bestyrelsen foreslår et fortsat kontingent på 75,-

            Forslag godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

   

  1. Indkomne forslag.

             Ingen indkomne forslag.

   

  1. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg af Kasserer.

  Ole Hyrd Hansen genvælges.

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

  Stig Mølsted, Sussane Hattel og Ulla Rasmussen genvælges

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

  Grete Schrøder genvælges, Luise Bull Schmidt nyvalgt.

  1. Valg af 2 suppleanter for 2 år.

  Nyvalg af både Sandra Albrectsen og Vibeke Valentin 

  1. Valg af billagskontrollant

  Niels-Jørgen Andersen genvælges

  1. Valg af billagskontrollantsuppleant

  Ejgil Nordkvist genvælges

   

  1. Eventuelt.
  • Der er beskrivelses defekt gulv i det ene hjørne i træningssalen. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde.
  • Display på siddecykel virker ikke. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde.

   

  Der uddeles vin til Niels-Jørgen for dirigentposten.

  Vin til Ejgil Nordkvist som tillykke med de 75 år d.d.

  Blomster og gave til Claudia som tak for år i bestyrelsen.

 • Copyright © 2008-2019 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748