Trimmer'n

Informationer

 • Brug af skabe i omklædningen

  Da vi ofte hører fra frustrede medlemmer som ikke kan få et skab i omklædningerne mens de træner, har vi sat fokus på at efterleve ordensreglen: "Det er kun tilladt at benytte skabene i omklædningen mens man træner". Bestyrelsen vil fremad et par gange årligt, med en uges varsel tømme låste skabe i omklædningerne hvor der ikke er et tilhørende trænende medlem i Trimmeren.

  App'en Mywellness

  I denne app kan du tracke din træning ved at scanne QR koden på den maskine, du træner på.

  Referat af GF 2024

                                                                                                             

  Referat Generalforsamling onsdag 24. april 2024

  Sted: Mødesalen kl.16.00

   

  Der uddeles dagsorden, stemmesedler, årsregnskab for 2022 samt budget for 2023.

  Velkomst til generalforsamlingen ved formanden.

   

  1. Valg af dirigent

  Niels-Jørgen Andersen vælges.

  Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lovlig varslet og indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

  1. Valg af stemmetællere

  Peter Møller og Peter Andersen vælges.

       

  1. Bestyrelsens årsberetning ved formand Tine Hage

   

  Kort beskrivelse af bestyrelsens opgaver

  Der er ca. 10 møder om året i bestyrelsen. Her gennemgås opgaver, der skal løses: ex rengøringsudfordringen, indkøb, stillingtagen til udfyldte ”Ris og Ros”-blanketter fra medlemmer; diverse reparationer bestyrelsen enten selv kan ordne/lave interne rekvisitioner til/bestille håndværkere udefra til at ordne; arrangere diverse arrangementer i Trimmer’ns regi.  Desuden fordeles kontorvagten som hver tirsdag står for ind og udmeldinger, ordne kaffeautomaten, fylde op rundt omkring + diverse. Arbejdseftermiddag 1-2 gange årligt.


  Formand: Tine Hage. Medlem af bestyrelsen siden 2018. Formand siden 2019. Er også bodypump instruktør.

  Næstformand: Sussanne Hattel - har været en del af bestyrelsen siden 2013 og er næstformand i bestyrelsen.
  Kasserer: Ole Hyrd-Hansen – har været med fra Trimmer’ns begyndelse og været vores kasserer siden 1990.
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer

  Pernille Faurschou – bestyrelsesmedlem siden ca. 2000. Pernille holder pause fra maskininstruktørposten.

  Sandra Albertsen bestyrelsesmedlem siden 2019.
  Ulla Rasmussen – bestyrelsesmedlem siden 2014.

  Lise Buus medlem siden 2019, hjemmesideredaktør.

  Pia Smidt medlem siden 2020

  Niels-Jørgen Andersen i bestyrelsen siden 2022, Niels-Jørgen er maskine instruktør.

  Herefter en præsentation af Trimmer’ns instruktører:

  Body pump: Tine og Saule
  Spinning: Peter
  Maskininstruktør: Pernille (pause fra instruktørjobbet) og Niels-Jørgen

  Pilates: Vibse

   

  Tiden siden sidste General Forsamling

  Betaling af kontingent: Pr. 1./1. 24 har udelukkende ansatte på NOH haft mulighed for at betale kontingent via løntræk. Pensionister, ansatte på psykiatrisk, apoteket el.lign. skal betale på giro. Dette skift, som har været centralt bestemt, gælder samtlige centre på regionens hospitaler, har afsted kommet en del ekstra arbejde for kassereren. Der har været medlemmer, som har oplevet, at deres kort er blevet lukket. Der skulle gerne være ro på dette nu.

  Grøn omstilling: Der er, efter forslag på generalforsamlingen sidste år, nu indkøbt papkrus til de varme drikke.  Desuden er der opstillet en skraldespand udelukkende til plastik.

  Hjemmesiden: Vores Web-redaktør Lise Buus har arbejdet, og arbejder fortsat, grundigt med at opdaterer Trimmerens hjemme side. Håber at der positive oplevelser med siden. Er der mon ønsker til hjemmesiden???

  Rengøring: Vi har fortsat stort fokus på rengøring i Trimmeren. Vi booker hovedrengøring ved privat firma 2 gange årligt. Datoerne vil blive annonceret på hjemmesiden og ved ophæng i Trimmer’n. Desuden har vi jævnlig kontakt med ledelsen i FM omkring standarden af den daglige rengøring.

  Indkøb: Der er det forgangne år indkøbt 1 nyt løbebånd og 1 skitrainer.

  Fibo Messe: Weekenden 13.-14. april var en delegation på 5 medlemmer fra bestyrelsen på Fitness Messe i Køln. Vi fik inspiration til evt. indkøb af maskiner og blev opdateret på det nyeste indenfor feltet.

  Bokseholdet: Er på grund af manglende deltagere lukket. Tak til Sulayman for de år, han har trænet holdet.

  Arrangement i fremtiden

  Der er aktuelt ikke planlagte arrangementer, men generalforsamlingens deltagere opfordres til at indgive idéer til oplæg, foredrag etc.

  Der var ingen spørgsmål/kommentarer efter årsberetningen

   

  1. Kassereren fremlægger regnskab

           Regnskab og budget godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

   

  1. Kontingent

            Bestyrelsen foreslår et fortsat kontingent på 75 kr.

            Forslaget godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.
   

  1. Indkomne forslag.
  • Ønske om ændring af vedtægternes §2, så medlemsskaren eksplicit også inkluderer ansatte på Nordsjællands Hospital, Frederikssund matriklen.
  • Ønske om opregulering af aflønning af kasserer og formand.

  Begge forslag godkendes ved håndsoprækning.

   

  1. Valg til bestyrelsen.

  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  Lise Buus, Pernille Faurschou, og Tine Hage genvælges uden modkandidater.

  Sandra Albertsen ønsker ikke at genopstille, Vibeke Valentin Sommer vælges uden modkandidater.

  Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år:
  Peter Møller genvælges uden modkandidater

  Valg af 1 billagskontrollant for 2 år:

  Regitze Brügge genvælges uden modkandidater

  Valg af billagskontrollantsuppleant for 2 år:

  Vibeke Valentin Sommer genvælges uden modkandidater

   

  1. Eventuelt.

  Der er ønske om oprettelse af Yoga hold - dette anerkender bestyrelsen, men det har ikke været muligt at finde en instruktør. Der henvises til Pilates som også er hensyntagende.

  En bruser er defekt, denne bliver repareret.

  Pulsbælterne i spinning er meget slidt, - bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at erstatte disse, kan være svært, da det er et gammelt system.

  Formanden afrunder generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

  Der uddeles vin til Niels-Jørgen for dirigentposten.

  Alle fremmødte medlemmer får en gave – en god flaske rosévin og lækker chokolade.

  Service på alle maskiner

  Der ydes service på alle maskiner i Trimmer'n 4 gange årligt. Seneste service med reparation af defekte maskiner er udført den 24. april 2024.

  Hvis du opdager fejl/slitage af maskiner, så udfyld en af sedlerne "Ris & ros" med beskrivelse af fejlen og læg sedlen i postkassen til bestyrelsen.

  Bestyrelsen

   

  Deltagere på holdene

  Det er vigtigt, at I melder jer på hold når I ønsker at deltage - ved færre end 3 tilmeldte bliver holdet aflyst, og hvis der over en periode ikke har været nok tilmeldte lukkes holdet helt.

 • Copyright © 2008-2024 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748